Welkom

Heeft u geen moeite…

  • met het vinden van uw weg in de steeds ingewikkelder wordende regels van de maatschappij?
  • met het betalen van uw rekeningen?

Lukt het u nog steeds…

  • het overzicht te houden in uw administratie?
  • formulieren in te vullen?
  • aanvragen van kwijtscheldingen of bijzondere bijstand te doen?
  • belastingaangifte te doen?
  • schulden af te lossen?

Dan heeft u ons niet nodig…
Maar voor wie dat niet (meer) lukt kunnen wij veel betekenen. Het is ons vak om te helpen financiën op orde te brengen en te houden. De Vier Waarden behartigt sinds augustus 2006 de financiële belangen van personen die dat tijdelijk of langdurig niet (meer) kunnen. Dat kan zijn doordat de schulden te hoog zijn opgelopen, of bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dementie, een psychiatrische aandoening of een verslaving.

Als iemand door omstandigheden niet (meer) zelfstandig zijn/haar financiën kan regelen, dan moet deze taak worden overgenomen door een betrouwbare partij. Dat kan een familielid zijn, maar ook een professionele partij. Een specialist, die geen direct emotionele band heeft met de betrokkene(n) en die beschikt over de juiste financiële, fiscale en juridische kennis, kan zorgen voor rust en overzicht.

De Vier Waarden is al 10 jaar een professionele partij met kennis van zaken. Wij werken samen met gemeenten, schuldhulpverleners, schuldeisers en woonbegeleiding. Er zijn geen lange wachttijden en wij hebben een duidelijke en vlotte dienstverlening die zich voornamelijk richt op bewindvoering en budgetbeheer voor particuliere personen in de regio midden Nederland. (In uitzonderlijke gevallen is mentorschap of curatele mogelijk). De cliënt heeft direct contact met de bewindvoerder of budgetbeheerder; we werken niet met stagiaires of administratieve hulpen/vrijwilligers.

De Vier Waarden werkt actief samen met de cliënt en zijn/haar zorgverlener(s) om de doelen van de client te realiseren. Wij voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen van de Rechtbank die van kracht zijn vanaf april 2014 en zijn aangesloten bij de branchevereniging NBPB; de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders.