Privacy en kwaliteit

Hoe wordt de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd?
Wij zijn lid van de branchevereniging NBPB. Ons bedrijf en alle administratieve processen daarin, worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke AA accountant. De Rechtbank en de branchevereniging ontvangen de rapportages van de accountant, die aan de hand daarvan bepalen of De Vier Waarden voldoet aan de kwaliteitseisen. Tevens wordt per cliënt jaarlijks verantwoording aan de Rechtbank afgelegd over het gevoerde bewind. Door jaarlijkse deelneming aan bijscholingscursussen houden we de kennis van snel veranderende wet- en regelgeving en de vakkennis actueel.

Hoe wordt de privacy van de cliënt gewaarborgd?
De Vier Waarden is aangemeld bij het CPB (College Bescherming Persoonsgegevens). Uw gegevens worden volgens deze richtlijnen behandeld. Alle correspondentie die betrekking heeft op uw dossier wordt gedigitaliseerd en beveiligd opgeslagen. Dagelijks wordt er een back-up van alle bestanden gemaakt.

Download hier ons Privacy statement

Hoe wordt de continuïteit gewaarborgd tijdens vakantie/afwezigheid?
De Vier Waarden heeft een samenwerkingsverband met een aantal bewindvoerderskantoren, verenigd in het Bewindvoerdersnetwerk, waardoor tijdens vakantie of afwezigheid van de eigen bewindvoerder er voor de cliënten altijd een aanspreekpunt is. Cliënten ontvangen tevoren altijd persoonlijk bericht van afwezigheid en welk bewindvoerderskantoor vervangt. De aangesloten bewindvoerders vindt u op de website: bewindvoerdersnetwerk.nl.

Waar kunt u terecht met een klacht?
De Vier Waarden beschikt voor cliënten over een klachtenreglement. Indien u een klacht heeft over de uitvoering van onze dienstverlening, dan zal dit eerst met uw inkomensbeheerder besproken moeten worden. In het geval dat beiden niet tot een oplossing kunnen komen dan verwijzen wij door naar het klachtenreglement van het bewindvoerdersnetwerk.nl. Uw klacht zal door hen in behandeling worden genomen volgens de stappen uit het klachtenreglement. Ook kunt u terecht bij de branchevereniging NBPB.