Handige links

Informatie van de Rijksoverheid:
rijksoverheid.nl

Inzicht in uw geldzaken met het Nibud:
nibud.nl

Landelijk curatele- en bewindregister:
curateleenbewindregister.rechtspraak.nl

Nationale Ombudsman:
nationaleombudsman.nl

Wegwijzer voor het regelen van vertegenwoordiging:
goedvertegenwoordigd.nl

Mentorschap netwerk Nederland:
mentorschap.nl

Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg (Mezzo):
mezzo.nl

Het juridisch Loket:
juridischloket.nl

Het Bewindvoerdersnetwerk:
bewindvoerdersnetwerk.nl

Rechtspraak.nl, voor informatie en invulformulieren:
Rechtspraak.nl

Nederlandse Branchevereniging voor Professionele Bewindvoeders NBPB:
NBPB.nl

Op deze website staan links naar andere sites, maar De Vier Waarden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.